Našim cieľom je mať spokojných klientov

Vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej evidencie a ekonomické poradenstvo v našej firme odborne zastrešuje Ing. Ingrid Löfflerová, ktorá v tejto oblasti pracuje už od roku 1993.
 
Pracujeme pre živnostníkov, pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace na tuzemskom trhu a na trhu EÚ a to v rôznych oblastiach. Od veľkoobchodu, maloobchodu, stavebníctvo, výrobu, reklamné agentúry až po poľnohospodárstvo, či šport. Máme skúsenosti s vedením účtovnej agendy v neziskových organizáciách. Dokážeme sa prispôsobiť a v prípade Vašej požiadavky spracovávať evidenciu v priestoroch Vašej firme.
 
Snažíme sa prepojiť vedomosti získané dlhoročnými skúsenosťami a vzdelávaním s najnovšími technológiami. Pracujeme so systémom MRP, prípadne WISP.
 
Pokiaľ zveríte starosti s účtovníctvom do našich rúk, nebudete mať starosti nielen s ich spracovaním ale ani s donášaním dokladov k nám, s ich prípravou, s komunikáciou s daňovým úradom a s poisťovňami. Všetko spravíme za Vás..
 

Našim cieľom je mať spokojných klientov, ktorí svoj čas môžu venovať kľúčovej práci vo firme vediac, že ekonomickú a daňovú agendu majú v dobrých rukách.