Jednoduché a podvojné účtovníctvo, DPH, daňové priznania, poradenstvo...

• Spracovanie jednoduchého účtovníctva, pre platiteľov aj neplatiteľov DPH
• Spracovanie podvojného účtovníctva, pre platiteľov aj neplatiteľov DPH
• Spracovanie evidencie DPH a daňových priznaní k DPH
• Ročná účtovná uzávierka
Daňové priznania
Poradenská činnosť
• Zastúpenie pri styku s poisťovňami, DÚ a pod.
• Vedenie mzdovej evidencie a personalistika

Vedenie mzdovej evidencie a personalistika zahŕňa:
• vyhotovenie pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• spracovanie mesačnej mzdy
• vypracovanie mesačných výkazov do Sociálnej a zdravotných poisťovní
prihlásenie a odhlásenie do Sociálnej a zdravotných poisťovní
• vystavenie a odovzdanie potvrdení pri PN, OČR, materskej dovolenke a pod.
• vyhotovenie zápočtu rokov a príslušných potvrdení pri ukončení pracovného pomeru
• ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ, spracovanie výkazov pre DÚ
• spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia

Cena za služby sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek klienta na spracovávanú evidenciu. Fakturácia je mesačná. Uzávierkové práce a spracovanie daňových priznaní je ocenené samostatne, zvyčajne vo výške mesačnej fakturácie. Minimálna cena za podvojné účtovníctvo je 150 Eur za mesiac. Jednorázové spracovanie účtovnej agendy a daňového priznania na konci zdaňovacieho obdobia robíme len výnimočne. Našou cieľovou skupinou sú klienti s potrebou mesačnej evidencie.

Oblasť pôsobenia: Banská Bystrica, Detva, Hriňová